Affald

Affaldssortering

Pr. 28. september 2015 er vi begyndt at sortere affald i 4 fraktioner (madaffald, restaffald, plast/metal/glas og pap/papir. Der er placeret affaldsstationer ud for nr. 25 og nr. 31.

Læs mere om hvad der må komme i hvilken fraktion her.

Waste

Pr . 28 September 2015 we have started to separate waste into 4 fractions (food waste, residual waste, plastic / metal / glass and paper / cardboard). The waste stations is located next to no. 25 and no. 31.  

Read more about what may come in the faction here.

Storskrald

Alt andet der ikke er husholdningsaffald, SKAL køres på genbrugspladsen.

Det gælder bla. inventar, hårde hvidevarer, emballager o.m.a.

Det er ikke tilladt at smide affald i opgange, kælder eller i Danaparkens område.

Er du tvivl, så kontakt formanden eller Genbrugspladsen