Kasserer

Kurt Skovbo

Kurt Skovbo er Kasser i Ejerforeningen Danaparken

Telefon: 27134500 eller 43335032
E-mail: kurt.skovbo@stofanet.dk

Ved henvendelse til vores kasserer, skal du altid oplyse dit kontonummer i Danaparken (det står på dit girokort).