Aflæsning vand/varme/el

Aflæsning af vand og varme:
Vand & Varmeregnskabet er i perioden : 01 – 07 – xxx1 –  30 – 6 – xxx2

Inden der foretages aflæsning af vand/varme, vil der i god tid blive sat sedler op i alle opgangen.

Vær derfor opmærksom på alle opslag der hænger i opgangene.

Det er vigtigt, at Techem har fri adgang til alle lejligheder  for aflæsning af vand/varme.

Techem pålægger et gebyr de steder der ikke er adgang til aflæsningen.

Er der problemer med  din varme/vand opgørelse, bedes du  kontakte  Formanden eller Techem.
Når du får din forbrugsopgørelse, skal du være opmærksom på følgende :

m3 varmt vand = Direkte aflæsning på varmtvandsmålerne.

Husk at du også betaler for det kolde vand, når du bruger dit varme vand.

Det vil sige, hvis du bruger 80 m3 varmt vand, skal du også betale for 80 m3 koldt vand.

Husk at få aflæst dit vand & varmeforbrug, ved flytning eller salg.

Aflæsning af el:
Vi har fået opsat de nye intelligente elmålere, som betyder, at måleren selv melder dit elforbrug ind til NRGi Net. Dvs. at du ikke længere selv skal aflæse det elforbrug. Læs mere på NRGi