Køb/salg af lejlighed

Praktiske oplysninger når du køber lejlighed

Administrationen skal have dit navn senest 5 dage efter indflytningen. Udskriv blanket!
Du skal sætte dig ind i gældende vedtægter & ordensregler. Disse findes her på hjemmesiden.

Sidste rettidige indbetaling af fællesudgifterne er første hverdag måneden.
Ved for sen indbetaling, pålægges uden yderligere varsel et adm. gebyr på kr. 250,00.

Hjemmelavede navneskilte er ikke tilladt at opsætte på postkasse eller indgangsdør. Bestyrelsen sørger for nye navne på postkassen ved indflytning.

Ved renovering af lejlighed, eller udskiftning af indgangsdøre & vinduer, skal du kontakt formanden.

Danaparken forbeholder sig ret til at opkræve et administrationsgebyr på kr. 250.00, såfremt administrationen ikke modtager meddelelser vedr. køb af lejlighed i Danaparken, senest 5 dage efter indflytning.

Ved køb, husk at melde dig til hos NRGi.
Aflæsning af vand og varme husk at melde dig til hos Techem.
Vigtigt: Vedr. Bankkontonumre Varme/vandopgørelser klik her!

Praktiske oplysninger når du sælger lejlighed

Hvis det ønskes at bestyrelsen udfylder ejerlejlighedsskemaet i forbindelse med salg af lejlighed, vil der for dette arbejde blive opkrævet DKK 2000,00.

Administrationen skal have sælgers nye adresse, som opbevares indtil årets varmeregnskab er afsluttet.

Sælger har pligt til at oplyse til administrationen vedr. salg. Udskriv blanket
Alle indbetalingskort til fællesudgifterne skal overdrages til køber.

Danaparken forbeholder sig ret til at opkræve et administrationsgebyr på kr. 250.00, såfremt administrationen ikke modtager meddelelser vedr. salg af lejlighed i Danaparken, senest 5 dage efter fraflytningen.

Kontakt venligst  kasser

Ved fraflytning og salg, husk at få aflæst el hos NRGi.
Flytteaflæsning af vand og varme hos Techem.